08/07/2018-தோழர்.ஞானையா முதலாமாண்டு நினைவேந்தல்

  தோழர்.ஞானையா முதலாமாண்டு நினைவேந்தல் கூட்டம் 08/07/2018 அன்று கோவை ,இந்திய கம்யூனிஸ்ட் அலுவலகத்தில் காலை நடைபெறும். அனைவரும் வருக !  

Read More