ஊழியர்களுக்கான குருப் டேர்ம் இன்சுரனஸ் திட்டம்

ஊழியர்களுக்கான குருப் டேர்ம் இன்சுரனஸ் திட்டம்

அதிகாரிகளுக்கு வழங்கியுது போல இன்சுரன்ஸ்   திட்டம் ஊழியர்களுக்கு நாம் கோரி வந்தோம். தேசிய கவுன்சில் கூட்டத்திலும் விவாதிக்கப்பட்டது. கடும் காலதாமதத்திற்க்கு பின் 29/01/2021 அன்று விருப்பம் கோரப்பட்டு உத்திரவு வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

 50 வயதுக்கு கீழ் இருப்பவர்கள் 20 லட்சம் இன்சுரன்ஸ்  தொகைக்கு ரூ 3776 பிரிமியம் செலுத்திட வேண்டும். 50 வயதுக்கு மேல் உள்ளவர்கள் ரூ18172 பிரிமியம் செலுத்திட வேண்டும்.

லிச் மூலம் செலுத்தும் இந்த திட்டமே  மிக குறைவான பிரிமியம் ( 1000க்கு ரூ 1.60 மற்றவர்கள் 1000 க்கு ரூ1.88).

ஓய்வு பெறும் வரை மட்டுமே திட்டம் அமுலாகும். பின்னர் தொடர முடியாது.

 தற்போதைய திட்டத்தில் ரூ 105 ல் பிடித்தகம் ரூ 35. ஒருவருடத்திற்க்கு ரூ 420 ஒரு லட்சத்திற்க்கு பிடித்தம் செய்யபடுகிறது. 20 லட்சத்திற்க்கு ரூ 8400 செலுத்திட வேண்டும். ஆனால் இந்த திட்டத்தில் ரூ 3776 மட்டுமே. 50 வயதுக்கு முன் திட்டத்தில் சேர்ந்து விட்டால் ப்ரிமியம் பின்னர் மாறாது. உயராது.

வருடம்தோறும் விருப்பம் தர வேண்டும். திட்ட அமுல் தேதியில்(01-03-2921) இருந்து அமுலாகும்.

அனைத்து வகை இறப்புகளுக்கும் திட்டத்தொகை வழங்கப்படும்.

மாததவணை என்றால் 6% கூடுதல் கட்டணம். ஒரே மாஸ்டர் பாலிசி என்பதால் ஊழியர்களின் விருப்பம் போல செலுத்திட முடியாது. ஒரேதவணை யில் பிடித்தம் செய்யப்படும்.

இந்த திட்ட பிரிமியம் 3 ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை பரிசீலனை செய்யப்படும்.

இதில் வழங்கப்டும் இன்சுரன்ஸ் தொகைக்கு வருமானவரி பிடித்தம் கிடையாது.

திட்டம் சேர கடைசி நாள்   15-02-2021.

விருப்பம் திரும்ப பெற  18-02-2021

01-04-2021 க்கு முன் விருப்ப ஓய்வு/இறப்பு/பணிஓய்வு ஆகியோர் திட்டத்தில் சேர்க்க கூடாது.

இந்த  திட்டத்தில் ஊழியர்கள் அனைவரையும் விடாது இணைத்திட மாவட்ட செயலர்கள் முன் முயற்சி  எடுத்திட  வேண்டும்.

50 வயது க்கு மேற்பட்டவர்கள் கூடுதல் கட்டணம் என கருதாமல் குடும்ப பாதுகாப்பு கருதி இணைய வேண்டும். மருத்துவ பரிசோதனை இல்லை என்பதாலும், திட்ட நாள் (01-03-2021) பயன் என்பதால் ஊழியர்கள் தயக்கமின்றி இணைய வேண்டும். அதிகாரியாக பதவி உயர்வு பெற்றால் அதிகாரிகளின் திட்டத்திற்க்கு மாறலாம்.

எனவே புதிய இன்ஸுரன்ஸ் திட்டத்திற்க்கு மாறிட  மாநில சங்கம் பரிந்துரைக்கிறது.