24/நவம்பர் சம்மேளன தினம் கிராக்கிப்படி முடக்கம் கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

மத்தியபொதுத்துறைநிறுவனஊழியர்களின் IDAவைமுடக்கிவைத்து, மத்தியஅரசுகொரானாகாலநெருக்கடியில்உத்தரவைபிறப்பித்துள்ளது.  01.10.2020 முதல்வரவேண்டிய IDA உயர்வுதரப்படமாட்டாது. அதேபோல 01.01.2021 மற்றும் 01.04.2021 ஆகியதேதிகளில்வழங்கப்படவேண்டியமூன்றுதவணை IDAவும் 01.07.2021 முதல்வழங்கப்படும். ஆனால்அதற்கானநிலுவைதொகைவழங்கப்படமாட்டாது. அரசாங்கத்தின்இந்தமோசமானஉத்திரவ்வைகண்டித்து   NFTE -BSNL  மத்தியசங்கம்கடுமையாககண்டித்து 24 /11/2020 அன்றுசம்மேளனதினத்தில்கண்டனஆர்ப்பாட்டம்நடத்திடஅறைகூவல்விடுத்துள்ளது. மாவட்டசெயலர்கள்ஆர்ப்பாட்டத்தைபெரும்திரட்சியாகநடத்திடமாநிலசங்கம்வேண்டுகிறது..