மத்திய  செயற்குழு

மைசூரில் விரிவடைந்த மத்திய செயற்குழு துவங்கியது. விண்ணதிரும் முழக்கத்துடன் தோழர் இஸ்லாம் தேசிய கொடியையும் தோழர் சந்தேஷ்வர் சிங் சம்மேளனக் கொடியையும் ஏற்றினர்.\n