வலைதளம் பழுது நீக்கம்

வலைதளம் தொழில்நுட்ப கோளாறு காரணமாக கடந்த 7 ம் தேதி முதல் முடங்கி இருந்தது. தற்பொழுது சீரமைக்கப்பட்டு இயங்கி வருகிறது. தடஙகளுக்கு வருந்துகிறோம்.