08/07/2018-தோழர்.ஞானையா முதலாமாண்டு நினைவேந்தல்

 

தோழர்.ஞானையா முதலாமாண்டு நினைவேந்தல் கூட்டம் 08/07/2018 அன்று கோவை ,இந்திய கம்யூனிஸ்ட் அலுவலகத்தில் காலை நடைபெறும்.

அனைவரும் வருக !