தொலைதொடர்பு துறையில் இருநிறுவன நிலை நோக்கி……

தொலை தொடர்புதுறையில் இரு நிறுவன நிலை நோக்கி……   தொலைத்தொடர்புதுறையில்BSNLநிறுவனம் 4ஜி அலைக்கற்றைபெறுவதில்அரசுபல்வேறுமுட்டுகட்டைகளை இட்டுவருகிறது. அரசின் சார்புநிலை குறித்து அனைவரும் அறிந்துள்ளனர். 4ஜி களத்தில் 3ஜி மட்டுமேகொண்டுBSNLமார்க்கட்பங்கு10.3 %MTNL0.29% கொண்டுள்ளது. ஜியோ35.03%,ஏர்டெல்27.9%,IDEA26.3%என5நிறுவனங்கள்களத்தில்உள்ளன.. ஜூன்18ல்IDEA43.54கோடி, ஏர்டெல்36.32கோடி, ஜியொ21.53கோடி இணைப்புகள்கொண்டிருந்தன. ஜூன் 20ல் இந்த நிலை மாறி ஜியோ39.73கோடி, ஏர்டெல்31.67கோடி IDEA30.52கோடி இணைப்புகளை கொண்டுள்ளன. வருவாய் ஜியோ ரூ16557 கோடிலாபம் ரூ2520கோடி, ஏர்டெல்ரூ23938கோடிநட்டம்ரூ15933கோடி, IDEAரூ 10655 கோடி, நட்டம்ரூ25460கோடி., BSNLரூ20000கோடி கடனுடன் வருவாய் ரூ18000கோடி.…

Read More

CGM letter

NFTE-BSNL, TAMILNADU CIRCLE, CHENNAI. To The Chief General Manager, BSNL, Tamilnadu Circle Chennai. Respected Sir, Sub:- Cluster out-sourcing and deterioration of service in SSA-reg We are very painful to point out that the fault restoration of LL/BB/Leased Circuits /NPC, etc.,are neglected by the Contractors resulting in closure of LL/BB in…

Read More

to CGM letter

To The Chief General Manager, Tamilnadu, Greams Road, Chennai. Respected Sir, Sub:-  External plant service deterioration  resulted the customer dissatisfaction -Reg Due to corona the LL/BB/ FTTH service is at most necessary for all the Loyal customers are depending BSNL service. The out sourcing the External plant in this period…

Read More

மாநில சங்க செய்தி

பழுது பார்ப்பது/ சேவை குறித்து மாநில சங்கம் தலைமை பொது மேலாளருக்கு கடிதக் எழுதியுள்ளது, மாவட்ட செயலர்கள் இது குறித்து மாவட்ட நிலைமைகளை தலமட்டத்தில் விவாதித்து பிரச்சனை ஏதும் மாநில மட்டத்தில் எடுத்திட அனுப்பிவைத்திடுமாறு வேண்டுகிறோம்.

Read More