மாவட்ட செயலர்கள் கவனத்திற்க்கு

அ.இ.மாநாடு பங்கேற்க இயலாதவர்கள் மற்றும் ஆர்வமுள்ள தோழர்களை மாவட்டத்திற்க்கு குறைந்த பட்சம் 5 பேர் டெல்லி சஞ்சார் பவன்  நோக்கி பேரணி 23/02/2018 மாற்றப்பட்ட தேதியில் பங்கேற்க திட்டமிட்ட வேண்டுகிறோம்