24/நவம்பர் சம்மேளன தினம் கிராக்கிப்படி முடக்கம் கண்டித்து கண்டன ஆர்ப்பாட்டம்

மத்தியபொதுத்துறைநிறுவனஊழியர்களின் IDAவைமுடக்கிவைத்து, மத்தியஅரசுகொரானாகாலநெருக்கடியில்உத்தரவைபிறப்பித்துள்ளது.  01.10.2020 முதல்வரவேண்டிய IDA உயர்வுதரப்படமாட்டாது. அதேபோல 01.01.2021 மற்றும் 01.04.2021 ஆகியதேதிகளில்வழங்கப்படவேண்டியமூன்றுதவணை IDAவும் 01.07.2021 முதல்வழங்கப்படும். ஆனால்அதற்கானநிலுவைதொகைவழங்கப்படமாட்டாது. அரசாங்கத்தின்இந்தமோசமானஉத்திரவ்வைகண்டித்து   NFTE -BSNL  மத்தியசங்கம்கடுமையாககண்டித்து 24 /11/2020 அன்றுசம்மேளனதினத்தில்கண்டனஆர்ப்பாட்டம்நடத்திடஅறைகூவல்விடுத்துள்ளது. மாவட்டசெயலர்கள்ஆர்ப்பாட்டத்தைபெரும்திரட்சியாகநடத்திடமாநிலசங்கம்வேண்டுகிறது..

Read More

தொலைதொடர்பு துறையில் இருநிறுவன நிலை நோக்கி……

தொலை தொடர்புதுறையில் இரு நிறுவன நிலை நோக்கி……   தொலைத்தொடர்புதுறையில்BSNLநிறுவனம் 4ஜி அலைக்கற்றைபெறுவதில்அரசுபல்வேறுமுட்டுகட்டைகளை இட்டுவருகிறது. அரசின் சார்புநிலை குறித்து அனைவரும் அறிந்துள்ளனர். 4ஜி களத்தில் 3ஜி மட்டுமேகொண்டுBSNLமார்க்கட்பங்கு10.3 %MTNL0.29% கொண்டுள்ளது. ஜியோ35.03%,ஏர்டெல்27.9%,IDEA26.3%என5நிறுவனங்கள்களத்தில்உள்ளன.. ஜூன்18ல்IDEA43.54கோடி, ஏர்டெல்36.32கோடி, ஜியொ21.53கோடி இணைப்புகள்கொண்டிருந்தன. ஜூன் 20ல் இந்த நிலை மாறி ஜியோ39.73கோடி, ஏர்டெல்31.67கோடி IDEA30.52கோடி இணைப்புகளை கொண்டுள்ளன. வருவாய் ஜியோ ரூ16557 கோடிலாபம் ரூ2520கோடி, ஏர்டெல்ரூ23938கோடிநட்டம்ரூ15933கோடி, IDEAரூ 10655 கோடி, நட்டம்ரூ25460கோடி., BSNLரூ20000கோடி கடனுடன் வருவாய் ரூ18000கோடி.…

Read More

CGM letter

NFTE-BSNL, TAMILNADU CIRCLE, CHENNAI. To The Chief General Manager, BSNL, Tamilnadu Circle Chennai. Respected Sir, Sub:- Cluster out-sourcing and deterioration of service in SSA-reg We are very painful to point out that the fault restoration of LL/BB/Leased Circuits /NPC, etc.,are neglected by the Contractors resulting in closure of LL/BB in…

Read More